Reklamace

REKLAMACE, VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákonem daná záruční doba činí 24 měsíců. Tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

POŠKOZENÉ ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

Při přebírání zboží si vždy zásilku řádně prohlédněte. Pokud je obal jakkoli zjevně poškozený, zásilku nepřebírejte a obsluhu výdejního místa (či kurýra) na problém okamžitě upozorněte. Poté nás prosím neprodleně kontaktujte. V případě, že zboží převezmete i při zjevném poškození balíku, nebude na následnou reklamaci brán zřetel.

V případě, že je zboží poškozené uvnitř neváhejte nás kontaktovat ohledně dalšího postupu reklamačního řízení. Rovněž prosím pořiďte fotografie dokumentující poškození zboží, které nám poté zašlete na náš email a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě uznání reklamace, máte nárok na úhradu nejnižších nutných nákladů spojených s doručením reklamovaného zboží prodávajícímu.

ZÁMĚNA OBJEDNÁVKY

V případě, že vaše zásilka neodpovídá objednávce (něco chybí, nebo jste obdrželi jiné zboží, než jste si objednali) neváhejte nás s tímto problémem kontaktovat. Nezapomeňte spolu s podrobnostmi o vzniklém nedopatření uvést i číslo objednávky. Nastane-li takový problém, uděláme vše proto, aby se celá situace co nejdříve vyřešila.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jako spotřebitel máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží zakoupené v eshopu vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V tom případě nám prosím zašlete email s textem: „Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č., číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………….... Datum a podpis.“

Následně zboží zašlete na naši doručovací adresu (REGIOČEP/ Kavárna Na kopečku, Sadové náměstí 3/3, Svatý Kopeček 77900) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného emailu a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bezvadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Uveďte zboží, pokud možno, do původního stavu. Předejdete tak možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození.

Po doručení zboží vám ve lhůtě 14 dnů vrátíme zpět částku odpovídající hodnotě vráceného zboží na vyplněný bankovní účet.

VÝMĚNA

Pokud si přejete dodané zboží vyměnit za jiné, jinou barvu/velikost, vyjdeme vám vstříc. Kontaktujte nás na našem emailu a napište nám podrobnosti o požadované výměně. Poté zboží řádně zabalte a zašlete zpět na naši doručovací adresu (REGIOKOŠÍK/ Kavárna Na kopečku, Sadové náměstí 3/3, Svatý Kopeček 77900). Po doručení zboží a předchozí domluvě vám nově požadované zboží zašleme. Účtujeme však náklady na dopravu ve výši dle aktuálního ceníku.

REKLAMACE

Reklamace může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, tj. 24 měsíců od převzetí zboží.

Pro uplatnění záruky nás kontaktujte na našem emailu. Je třeba předložit kopii faktury. Bez tohoto dokladu nemůže být záruka uznána. Co nejdříve se Vám ozveme ohledně dalšího postupu reklamačního řízení.

Mějte prosím na paměti, že o uplatnění reklamace a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.

Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů přijímáme zboží k reklamaci pouze řádně vyčištěné.

Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží, dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání nebo zásahem vyšší moci.

Reklamované zboží nám nezasílejte, dokud Vás nekontaktujeme ohledně dalšího postupu a nevyzveme Vás k zaslání zboží na naši adresu. Nejnižší nutné náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží vám budou uhrazeny pouze v případě oprávněné reklamace a na základě doložení jejich reálné výše (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Reklamaci vyřídíme ve 30denní zákonem nařízené lhůtě.

Doručovací adresa a kontakt na prodejce:

Regiokošík/ Kavárna Na kopečku, Sadové náměstí 3/3, Svatý Kopeček 77900

Tel.: 775504074

Email: info@regiokosik.cz

Pro vzájemnou komunikaci používejte prosím především náš email.