Milerski

Výrobce medových produktů z Jeseníků

Včelařský provoz JESENÍKY CZ, starají se o 300 včelstev, které umisťují ve vybraných lokalitách čisté jesenické krajiny.

Stanoviště jsou umístěna v nadmořských výškách v rozmezí 350-600 m.n.m.

Celoročně se snažíme mít v nabídce med KVĚTOVÝ, KVĚTOVÝ-PASTOVANÝ a KVĚTOVÝ-LESNÍ.

Celý provoz je nově a moderně vybaven, součástí je kočovný systém, vytáčení medu v nerezovém zařízení až po vyvařování a čištění vosku.

Ze zdravotního hlediska jdou cestou prevence, která spočívá v maximální obměně voskového díla a cestou včasného podletního přeléčení včelstev. 

 

Význam včel

 

Včela má obrovský význam nejen pro svou produkci medu, pylu, vosku a propolisu, ale nesmíme zapomínat, že její užitečnost je mnohonásobně vyšší. Celých 80% opylujícího hmyzu v přírodě totiž tvoří včela medonosná. Na květy nenalétává nahodile, ale vybírá si vždy jeden druh, takže pyl se dostane na správnou rostlinu.

zdroj: Milerski